B kategóriás jogosítvánnyal lehet vezetni:

 • 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezető ülésén kívül   legfeljebb 8 állandó ülőhely van.
 • az ilyen gépkocsiból és a 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó pótkocsiból álló járműszerelvény.
 • az ilyen gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a nehéz pótkocsi megengedett   legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi saját tömegét, és az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege sem haladja meg a 3500 kg-ot.

FOGYASZTÓVÉDELMI  MUTATÓSZÁMOK

AUTO 2 Autósiskola /Auto-Motorist 2 BT./

A vizsgasikerességi mutatók ide kattintva megtekinthetők!

/“B” kategória/ – 2023. IV. negyedév

ÁTLAGOS KÉPZÉSI ÓRASZÁM /ÁKÓ/:  147.24%

KÉPZÉSI KÖLTSÉG /KK/:  446.742 Ft.


VIZSGA SIKERESSÉGI MUTATÓ

 • Gyakorlat: 68.75 %
 • Elmélet: 75 %

Tájékoztató – /személygépkocsi/ – B kategóriás tanulók részére.

/ A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. melléklete alapján.

 Képzőszerv megnevezése :  AUTO 2 AutósIskola

Címe: Gyöngyös Jókai M. u. 20.

web: auto2autosiskola.hu

https://www.facebook.com/auto2autosiskola

Tevékenysége: járművezető oktatás  B kat.

Nylv.szám: B/2020/008295

Cégforma: BT.

Cg: 10-06-027025

Iskolavezető: Lehoczky Imre

Tel: 06/20 55-66-321

E-mail: info@auto2autosiskola.hu

Ügyfélfogadás: Gyöngyös Jókai M. u. 20.

Tel: 06/20 773-74-93

Nyítvatartás: H-CS-P: 11-13-ig

                        K-SZ: 15-17-ig

Ügyfélfogadási időn kívül telefonon, idöpont egyeztetéssel: 9-17-ig.

Rutinpálya: K&V 3200 Gyöngyös Déli Külhatár u. 10-12.

Elméleti foglalkozás helye: Gyöngyös Jókai M. 20.

Gyakorlati vezetés váltóhelye: Gyöngyös Jókai M. 20.

Forgalmi vizsga kiindulási helye: K&V 3200 Gyöngyös Déli Külhatár u. 10-12.

Elméleti vizsgahely: KAV Heves Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

3300 Eger Töviskes tér 1/Á

Felügyeleti szerv:
KAV Középkelet mo-i Járművezető  Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Heves Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 3300 Eger, Töviskes tér 1/Á

———————————

Tanfolyamra jelentkezés: személyesen, telefonon, online.

Felvétel feltételei:

 • 16.5 életkor betöltése,
 • 8 általános vagy annál magasabb iskolai végzettség igazolása,
 • orvosi alkalmassági igazolás,  vagy érvényes nemzetközi kategóriás vezetői engedély bemutatása – az elméleti vizsga lejelentéséig.
 • jelentkezési lap kitöltése,
 • KRESZ- vizsgadíj befizetése,
 • elméleti tanfolyamdíj befizetése.
 • a tanuló meghatalmazza a Képzőszervet adatainak kezelésére, hogy a tanfolyam és vizsgaügyintézés során helyette eljárjon.

PÁV alkalmassági vizsga nem szükséges.

 • Vizsgára az a tanuló bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel,  / elmélet 16.75, forgalmi vizsga 17 életév betöltése / a vizsgadíjat befizette, valamint tandíj tartozása nincs.
 • A tanuló  alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napjáig kell  bemutatnia a közlekedési hatóság részére. Amennyiben a tanuló alapfokú iskolai végzettségét  nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

Tanfolyam tantárgyai:

 • Közlekedési ismeretek 20 óra,
 • Vezetéselmélet 6 óra,
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 2 óra.
 • Az elméletei oktatások időpontja igényeknek megfelelően.
 • 2-4 órás foglalkozás/nap (45 perc/óra).
 • Gyakorlati oktatás: 29 óra (50 perc/ó)+1 óra F.vizsga (60 perc/ó)
 • Alapoktatás 9 óra,
 • Városi vezetés 14 óra,
 • Országúti vezetés 4 óra,
 • Éjszakai vezetés 2 óra,
 • Forgalmi vizsga 1 óra.

Forgalmi vizsgára bocsátás feltétele a kötelező minimum óraszám (29 óra) és legalább 580 km megtétele.

Oktatók és gépkocsik:

 • Lehoczky Imre – Toyota Auris 1.4 D-4D
 • Laczik Attila – Peugeot 207

 • Az elmélet számítógépes oktató programmal támogatott képzés.   Az elméleti foglalkozáson a részvétel kötelező. Az elméleti foglalkozás óráiról hiányzás a következő tanfolyam azonos foglalkozásán való részvétellel, térítés ellenében pótolható.
 •  A gyakorlati vezetés időpontját az oktatóval kell egyeztetni. Amennyiben a tanuló a megbeszélt időben akadályoztatás okán a foglalkozáson nem tud megjelenni arról köteles értesíteni oktatóját a megbeszélt idő előtt 24 órával, ellenkező esetben az első óra teljesítettnek tekintendő – alapóránál viszont pótolni is kell.

 Tanfolyami árak és vizsgadíjak:

Elmélet: Tantermi/KRESZ online: 55.000 Ft

Elmélet: hiányzás pótlás – tantermi képzés:   6.000 Ft/óra

Gyakorlati vezetés:      10.000 Ft/óra        300.000 Ft/30 óra

“Gyors-jogosítvány”: 14.000 Ft/óra

Külföldön élő, itthon tartózkodó személynek: 18.000 Ft/óra

Más képzőszervtől átvett tanuló: (min.10 óra vezetés kötelező)11.000 Ft/óra

Rutinpálya + vizsga várakozóhely: használati díj:  8.000 Ft.

EÜ tanfolyam:                                                                                15.000 Ft

EÜ vizsgadíj:                                                                                    18.000 Ft

Elmélet vizsgadíj:                                                                              4.600 Ft

Forgalmi vizsga:                                                                              11.000 Ft

Tandíj befizetéseket a képzőszerv ügyfélfogadási irodájában kell befizetni, számla ellenében.

Az elméleti és gyakorlati alap+ pótvizsga díjat képzőszerv megbízottja átveszi és továbbítja /befizeti/ a KAV Heves Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály pénztárába.

Az elméleti pótvizsga díjat a tanulónak célszerű befizetni a helyszínen és egyúttal az új vizsgaidőpontot is megkérni.

 •   Fontos!

A tanfolyam első napjától számított 9 hónapon belül az első elméleti vizsgát, 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni, ettől az időtől számított 2 éven belül pedig sikeres forgalmi vizsgát kell tenni.
Amennyiben a tanuló a  kategóriákhoz tartozó összes vizsgáját határidőre nem teljesítette úgy az adott kategóriához tartozó vizsgák és a levezetett órák érvényüket vesztik. /EÜ kivételével/

 •  Mentességek:

Az (EÜ) elsősegélynyújtó vizsga alól mentesül az a tanuló, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. melléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

 •  A tanuló jogai és kötelezettségei:

A vizsgázó a vizsgán a vizsgaidőpont előtt ( ~ 10 perc) józan, kipihent állapotban, az előírt érvényes okmányokkal köteles megjelenni, és joga van vizsgát tenni. Késés esetén csak újabb vizsgadíj befizetése mellett egy újabb vizsgaidőpont igénylésével tehető újabb vizsga.

 Tanuló áthelyező, tanulói kérelemre az elszámolást követően kerülhet sor, mely a Szerződésben részletesen rögzítve van. /3 munkanapon belül/

 • A vizsgaigazolás kiadásának feltétele: 

A közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság – Okmány Iroda – részére küldi meg.  Tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Külföldi állampolgár kérelmező esetén, az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországi tartózkodási engedéllyel kell rendelkezni, melyet igazolni kell.

Jogosítvány

“Olcsón – gyorsan – jól – eredményesen” 

Tehetségedhez mérten – a legkisebb anyagi ráfordítás mellett – a legrövidebb idő alatt – a legmagasabb szintre felkészítünk – melynek eredményeként a legkülönbözőbb közlekedési  helyzetekben is megállod a helyed.