“B” kategória tájékoztató

B kategóriás jogosítvánnyal lehet vezetni:

– 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezető ülésén kívül   legfeljebb 8 állandó ülőhely van.

– az ilyen gépkocsiból és a 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó pótkocsiból álló    járműszerelvény.

– az ilyen gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a nehéz pótkocsi megengedett   legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi saját tömegét, és az összekapcsolt járművek     megengedett legnagyobb együttes össztömege sem haladja meg a 3500 kg-ot.

FOGYASZTÓVÉDELMI  MUTATÓSZÁMOK

AUTO 2 Autósiskola /Auto-Motorist 2 BT./

A vizsgasikerességi mutatók ide kattintva megtekinthetők!

2020. III. negyedév / “B” kategória/

ÁTLAGOS KÉPZÉSI ÓRASZÁM /ÁKÓ/:  –

–  KÉPZÉSI KÖLTSÉG /KK/:  174.150Ft.


Gyakorlat: VIZSGA SIKERESSÉGI MUTATÓ /VSM/: 57.14 % 

       Elmélet: 62.71 %

 Tájékoztató – /személygépkocsi/ – B kategóriás tanulók részére.

/ A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. melléklete alapján.

 Képzőszerv megnevezése :  AUTO 2 AutósIskola

Címe: Gyöngyös Jókai M. u. 20.

web:  auto2autosiskola.hu

https://www.facebook.com/automotorist2bt?ref=hl

Tevékenysége: járművezető oktatás  B kat.

Nylv.szám: 00708-2010

Cégforma: BT.

Cg: 10-06-027025

Iskolavezető: Lehoczky Imre

Tel: 06/20 55-66-321

E-mail: info@auto2autosiskola.hu

Ügyfélfogadás: Gyöngyös Jókai M. u. 20.

Tel: 06/20 773-74-93

Nyítvatartás: H-CS-P: 11-13-ig

                       K-SZ: 15-17-ig

Ügyfélfogadási időn kívül telefonon, idöpont egyeztetéssel: 9-17-ig.

Rutinpálya: K&V 3200 Gyöngyös Déli Külhatár u. 10-12.

Elméleti foglalkozás helye: Gyöngyös Jókai M. 20.

Gyakorlati vezetés váltóhelye: Gyöngyös Jókai M. 20.

Forgalmi vizsga kiindulási helye: K&V 3200 Gyöngyös Déli Külhatár u. 10-12.

Elméleti vizsgahely: KAV Heves Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

3300 Eger Kossuth L. u. 26.

Felügyeleti szerv:

KAV Középkelet mo-i Járművezető  Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Heves Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 26.
Telefon: +36 (36) 510-309

———————————

Tanfolyamra jelentkezés: személyesen, telefonon, online.

 • Felvétel feltételei:

-16.5 életkor betöltése,

– 8 általános vagy annál magasabb iskolai végzettség igazolása,

– orvosi alkalmassági igazolás,  vagy érvényes nemzetközi kategóriás vezetői engedély bemutatása – az elméleti vizsga lejelentéséig.

-jelentkezési lap kitöltése,

– KRESZ- vizsgadíj befizetése,

-elméleti tanfolyamdíj befizetése.

-a tanuló meghatalmazza a Képzőszervet adatainak kezelésére, hogy a tanfolyam és vizsgaügyintézés során helyette eljárjon.

PÁV alkalmassági vizsga nem szükséges.

 • Vizsgára az a tanuló bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári feltételeknek megfelel,  / elmélet 16.75, forgalmi vizsga 17 életév betöltése / a vizsgadíjat befizette, valamint tandíj tartozása nincs.
 • A tanuló  alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napjáig kell  bemutatnia a közlekedési hatóság részére.                   Amennyiben a tanuló alapfokú iskolai végzettségét  nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.
 •  Tanfolyam tantárgyai:

Közlekedési ismeretek 20 óra,

Vezetéselmélet 6 óra,

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 2 óra.

Az elméletei oktatások időpontja igényeknek megfelelően.

2-4 órás foglalkozás/nap (45 perc/óra).

Gyakorlati oktatás: 29 óra (50 perc/ó)+1óra F.vizsga (60 perc/ó)

Alapoktatás 9 óra,

Városi vezetés 14 óra,

Országúti vezetés 4 óra,

Éjszakai vezetés 2 óra,

Forgalmi vizsga 1 óra.

Forgalmi vizsgára bocsátás feltétele a kötelező minimum óraszám (29 óra) és legalább 580 km megtétele.

 • Oktatók és gépkocsik:
 • Lehoczky Imre – Toyota Auris D1.4D, Renault 1.5 DCI
 • Faragó Géza – Fiat Multipla 1.9 JTD
 • Bognár Béla – Ford Fusion
 • Laczik Attila – Peugeot 207

Tanuló létszám függvényében, további oktatót-gépkocsit biztosítunk.

 • Az elmélet számítógépes oktató programmal támogatott képzés.   Az elméleti foglalkozáson a részvétel kötelező.                                         Az elméleti foglalkozás óráiról 10%-nál kevesebb hiányzás önállóan is pótolható, vagy a következő tanfolyam azonos foglalkozásán való részvétellel helyettesíthető – sürgős esetben térítés ellenében.
 •  A gyakorlati vezetés időpontját az oktatóval kell egyeztetni. Amennyiben a tanuló a megbeszélt időben akadályoztatás okán a foglalkozáson nem tud megjelenni arról köteles értesíteni oktatóját a megbeszélt idő előtt 24 órával, ellenkező esetben az első óra teljesítettnek tekintendő – alapóránál viszont pótolni is kell.
 •  Tanfolyami árak / akció nélküli / és vizsgadíjak:

Elmélet : 35.000 Ft.

Elmélet: /10%-t meghaladó hiányzás/ – tantermi képzés.   3.500 Ft./ó

Gyakorlati vezetés:     6.000 Ft./ó                                     180.000 Ft./30 óra

“Gyors-jogosítvány”  :  7.000 Ft./ó

Külföldön élő, itthon tartózkodó személynek: 8.000 Ft.ó
Más képzőszervtől átvett tanuló: 0-9 órával – 6000 Ft./ó                                                                                                  10-15 órával – 6.500 Ft./                                                                                                  16-30 órával -7.000 Ft./ó

Rutinpálya + vizsga várakozóhely, használati díj: 8.000 Ft.

EÜ tanfolyam:                                                                                    —

EÜ vizsgadíj:                                                                                          8.200 Ft.

Elmélet vizsgadíj:                                                                               4.600 Ft

Forgalmi vizsga:                                                                               11.000 Ft.

E-learning képzés /távoktatás:                                                  35.000 Ft.

 • Tandíj befizetéseket a képzőszerv ügyfélfogadási irodájában kell befizetni, nyugta ellenében.

Az elméleti és gyakorlati alap+ pótvizsga díjat képzőszerv megbízottja átveszi és továbbítja /befizeti/ a KAV Heves Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály pénztárába.

Az elméleti pótvizsga díjat a tanulónak célszerű befizetni a helyszínen és egyúttal az új vizsgaidőpontot is megkérni.

 •   Fontos!

A tanfolyam első napjától számított 9 hónapon belül az első elméleti vizsgát, 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni, ettől az időtől számított 2 éven belül pedig sikeres forgalmi vizsgát kell tenni.                                                                                                                            Amennyiben a tanuló a  kategóriákhoz tartozó összes vizsgáját határidőre nem teljesítette úgy az adott kategóriához tartozó vizsgák és a levezetett órák érvényüket vesztik../EÜ kivételével/

 •  Mentességek:

Az (EÜ) elsősegélynyújtó vizsga alól mentesül az a tanuló, aki a 24/2005. GKM rendelet 3. mellléklet 4.1.4. pontja alá tartozó végzettséggel rendelkezik, és az erről szóló okiratot bemutatja.

 •  A tanuló jogai és kötelezettségei:

A vizsgázó a vizsgán a vizsgaidőpont előtt ( ~ 10 perc) józan, kipihent állapotban, az előírt érvényes okmányokkal köteles megjelenni, és joga van vizsgát tenni. Késés esetén csak újabb vizsgadíj befizetése mellett egy újabb vizsgaidőpont igénylésével tehető újabb vizsga.

 •  Tanuló áthelyező, tanulói kérelemre az elszámolást követően kerülhet sor, mely a Szerződésben részletesen rögzítve van. /3 munkanapon belül/

A vizsgaigazolás kiadásának feltétele: 

A közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság – Okmány Iroda – részére küldi meg.  Tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Külföldi állampolgár kérelmező esetén, az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországi tartózkodási engedéllyel kell rendelkezni, melyet igazolni kell.

Jogosítvány

“Olcsón – gyorsan – jól – eredményesen” 

Tehetségedhez mérten – a legkisebb anyagi ráfordítás mellett – a legrövidebb idő alatt – a legmagasabb szintre felkészítünk – melynek eredményeként a legkülönbözőbb közlekedési  helyzetekben is megállod a helyed.

AutósIskola Gyöngyösön – Biztos út a jogsidhoz